Proses...
Tahukah anda !!!
Tarantula is the new concept of Library System. Tarantula do replace the concept of a library as a repository of knowledge to provider of information services to knowledge users.

iQ-PSS KONVENSIONAL
Sistem Automasi Penarafan Pusat Sumber Bersepadu
System as a Service (SaaS)::Edisi Percuma

i-NILAM 2018 dibuka untuk kemaskini. Penggunaan kritiria baru pengiraan bintang ditangguhkan sehingga penambahbaikan IQNILAM oleh KPM digunapakai.
 Login Staf  
Penarafan PSS (iQ-PSS)

Matlamat:

Memperkasa Pusat Sumber Sekolah bagi membudayakan perkongsian maklumat ke arah pembentukan generasi berilmu melalui jaringan perkongsian pintar.

Untuk Bantuan Hubungi
017-224 8731
011-262 07541
support@tarantula.my
Mesej Semasa

PENYELENGGARAAN BERJADUAL SISTEM TARANTULA.


Dimaklumkan bahawa Penyelenggaraan Berjadual Sistem Tarantula akan dilakukan pada setiap hari pada jam 3.30am hingga 4.00am.

Sehubungan dengan itu akan berlaku gangguan capaian ke atas Sistem-sistem TARANTULA sepanjang tempoh penyelenggaraan tersebut.

Sekian, harap maklum.


--ADMIN--

Automasi Pusat Sumber ps-SENTRAL

Jika anda memerlukan bantuan, hubungi 017-224 8731. Cetakan label barcode dan label tulang atas sticker serta cetakan kad ahli memerlu konfigurasi PDF Acrobat Reader anda. Hubungi support untuk bantuan.

 

--ADMIN--